Kastaniehøj

Kastaniehøj drives som selvejende institution af 4 organisationer der er nært beslægtede med hinanden. Formålet er at drive og udleje lokaler og udendørsarealer, der kan tjene som samlingssted for børne- og ungdomsorganisationer, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge.

Med et areal på godt 14.000 m2 centralt i Hedensted, er her mange muligheder som er lette at komme til for byens børn og unge. Her er bål- og lejrpladser, stort frit græsareal, bålhytte og shelters, pionerplads og vildnis.

Indendørs findes lokaler til de fleste behov; et stort og et mindre fællesrum, klublokale, patruljelokaler, en ”rustik” pejsestue, grupperum, en stor uisoleret hal og depoter til de 4 organisationer med deres forskellige aktiviteter.

Kastaniehøj drives som selvejende institution af 4 organisationer der er nært beslægtede med hinanden. Formålet er at drive og udleje lokaler og udendørsarealer, der kan tjene som samlingssted for børne- og ungdomsorganisationer, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge.

Med et areal på godt 14.000 m2 centralt i Hedensted, er her mange muligheder som er lette at komme til for byens børn og unge. Her er bål- og lejrpladser, stort frit græsareal, bålhytte og shelters, pionerplads og vildnis.

Indendørs findes lokaler til de fleste behov; et stort og et mindre fællesrum, klublokale, patruljelokaler, en ”rustik” pejsestue, grupperum, en stor uisoleret hal og depoter til de 4 organisationer med deres forskellige aktiviteter.

Over mere end 60 år er Kastaniehøj blevet bygget op til det vi kender i dag. Gennem ombygninger, istandsættelser, nybygning og tilkøb af flere gange, har det været muligt at løfte såvel den økonomiske som den praktiske del af den store opgave. I den proces har det været vigtigt med tilstrækkeligt mange voksne mennesker der kunne se formålet med en frivillig indsats.

Hedensted Y’s Mens Club er en vigtig del af fællesskabet, selvom klubben ikke er en børne- eller ungdomsorganisation. Clubben betaler ”husleje” ved sit praktiske medarbejderskab på rigtig mange fronter. Det gælder bl.a. opgaver som at slå græsarealerne om sommeren, stå for vinterberedskabet og styre booking af lokaler såvel som at påtage sig forskellige ad-hoc opgaver. Når Clubben holder til på Kastaniehøj, bliver det ”også vores sted” og dermed langt lettere at motivere til medarbejderskab på de mange fronter.

I en tid hvor den vedholdende frivillighed er udfordret giver det muligheder at stå sammen. Det gør os stærkere og giver et bedre kendskab til hinanden. At være leder for børn- og unge er udfordrende og tidskrævende. Ved at friholde lederne for praktiske opgaver med bygninger, lokaler og udendørsarealer, giver det forhåbentligt mere energi til samværet med børn og unge.

Y’s Mens Clubber kan skaffe og støtte med penge – og det er godt. Men det er mindst lige så vigtigt med ”praktiske og vedholdende hænder”! I driften af Kastaniehøj er Y’s Mens Clubben sammen med 3 af de organisationer man er sat i verden for støtte, nemlig den lokale forening af; De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne samt KFUM og KFUK. Når vi er sammen om lokaler og udendørsfaciliteter giver en langt bedre udnyttelse, flere muligheder og grundlaget for en sund økonomi.

Ud over de mange mennesker som via deres foreningsaktivitet kommer på Kastaniehøj, er der også forskellige arrangementer hen over året, som henvender sig til byens borgere. Kastaniehøj er i dag et kendt og respekteret samlingssted i Hedensted.