Præsidiet 2020/2021

Præsident/ Formand
Birgit Steffensen, email: b.stef@hafnet.dk

1. Næstformand
Svend Erik Degn

2. Næstformand
Lars Christensen

Sekretær
Lene Jensen

Kasserer
Svend Erik Pedersen

 

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 3 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Kasseren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Du kan læse præsidentens tale her.