50 års jubilæum hos Y's Men's Club i Hedensted i 2016

Fredag den 20. maj 2016 kl. 15 blev der afholdt 50 års jubilæumsreception på Kastaniehøj, Hedensted. Den store sal var fyldt. Bl.a. var borgmester Kirsten Therkildsen til stede. - Der var flere indslag. Bl.a. fortalte Arne Jørgensen (der var med ved opstarten for 50 år siden) om udviklingen i klubben i de 50 år.

Lørdag den 21. maj 2016 var der andagt i Hedensted Kirke om eftermiddagen med efterfølgende jubilæumsfest på Castberggård kl. 17.

Det blev alt i alt nogle begivenhedsrige dage, hvor mange minder og anekdoter blev trukket frem. 

Uddrag af programmer i Hedensted Y’s mens Club - gennem godt 50 år (1964-2016)
Når man gennemgår og læser alle disse programmer, så konstaterer man, at det på mange måder også er en rejse gennem Hedensted by’s og egns historie og gennem samfundsudviklingen i øvrigt. Og der vil selvfølgelig her kun være plads til en lille del. Meget andet kunne have været valgt. Men her er et skønsomt udpluk….

Præsidiemødet, hvor de første selvstændige programmer for Hedensted-klubben blev fastlagt, fandt sted den 15. september 1964 kl. 21.30 til 23.30 (ja, disse tidspunkter står faktisk i det skriftlige referat). Det første møde i efteråret 1964 – den 29. sept. - fandt sted på KFUM i Vejle kl. 18.15, hvor bygningsinspektør Riiser fortalte om byplanlægning.

Og tirsdag den 6. oktober 1964 kl. 18.15 gik det så løs på De Unges Hjem i Hedensted. Her var taler Henrik Ottesen og toastmaster var Herluf Knudsen. For egen regning kan jeg tilføje, at jeg husker Henrik Ottesen som deltager – bokser i bantamvægt – ved Olympiaden i Melbourne i 1956, så det har sikkert været disse oplevelser, han bl.a. har fortalt om. Jeg husker fra Gunner NU’s radioreportager, at Henrik Ottesen blev slået ud på teknisk knock-out i første kamp af den senere tyske guldvinder. ”Men hans mor kan være helt rolig, hendes søn har ikke lidt nogen overlast” fortalte Gunnar NU i radioen en november morgen 1956 fra Melbourne…

I charter-året 1966 er der en mødeaften i februar, hvor kommuneingeniør Rytter Hansen fortæller om ”Byplanlægning i en stationsby”, og sognefoged P.Jacobsen om ”Hedensted i gamle dage”. Og direktør Herluf Hüttel: ”Hvorfor samle på frimærker?” I oktober 1966 var der den 9. til 16. okt. HEDENSTED-UGEN, hvor der bl.a. står, at ”der skal nok blive brug for jeres hjælp.” Og endelig er der spørgeaften ved sognerådsformand Anders Andersen, og ”Sognepræstens arbejde i hverdagen” ved pastor Buhl-Nielsen, Hedensted.

I foråret 1967 behandler skoleinspektør Mikkelsen emnet ”Skolen og kristendomsundervisning.” Redaktør Erling Holst, Løsning, fortæller om ”Folkekirke contra frikirke”. Og fuldmægtig Poul Hartmann, Hedensted om ”En landkommunes sociale problemer.”

I efteråret 1967 fortæller fabrikant Laurits Michaelsen om ”Trivsel på arbejdspladsen” og direktør Diernisse, Vejle om ”Slædepatruljen Sirius”.

Den 20. oktober 1970 er der møde, hvor man drøfter KFUM og KFUK foreningerne i Løsning, Korning, Kragelund, Gl.Sole og Hedensted. Og den 3. oktober 72 havde man i klubben en drøftelse med det lidt specielle emne: ”Fællesmarkedet – har det noget med bibelens tale i Johannes Åbenbaring at gøre?” 

I efteråret 1973 drøftedes menighedsrådsvalg, og i foråret 76 gjaldt det det forholdsvis nye Kristeligt Folkeparti, som ved jordskredsvalget i 1973 var kommet i Folketinget med 7 mandater.

I foråret 1978 var der besøg af landbetjent Bjarne Møller, der fortalte om ”Den lokale politimands arbejde”.

I efteråret 1978 fortalte legendariske lærer, bibliotekar, byrådsmedlem og amtsrådsmedlem N.P.Thomsen  om ”Hvor stor indflydelse har embedsmændene på byrådets beslutninger?” Og samme efterår havde klubben besøg af amtsskolepsykolog John Jarbøl, der fortalte om sit arbejde.

I 1979 fortalte forstander Karl Gregersen, Skolehjemmet ved Vejle Fjord om ”Glemte børn og deres vilkår”.  Og den 14. august 79 var der sæsonstart med Maren Kirk, der fortalte om romanen ”Fiskerne”. Og senere samme efterår besøg af Ingrid Jensen, Ørumgård med emnet ”Kommer andres børn os ved?”

Foråret 1980 havde vi besøg af amtsborgmester Erling Tiedemann med emnet ”Det nære samfund i en EF-tid, utopi?” I efteråret 1980 hørte vi bl.a. om at være fremmedarbejder i Danmark. Og senere om Menighedsfakultetet.

I efteråret 1981 havde klubben weekendtur til lejrcentret Tonneshøj. Og der var masser af børn med. En fantastisk oplevelse for os, der prøvede det. Man må meget ønske for klubben og for næste generation, at det må gentage sig i løbet af nogle år. Succes’en med weekendtur blev i øvrigt gentaget i 1982.

I 1982 hørte vi også om bådflygtninge fra Viet Nam. Og senere i 80’erne (den 16. febr.88) fortalte Birthe Mølsted om ”Vestens unge i Østen”. Det var i den periode, hvor mange identitetssøgende unge, også fra Danmark, søgte til østen, og for nogles vedkommende ”strandede” i en østlig religion, som kunne give store identitetsmæssige problemer.

I 1991 havde vi besøg af sognepræst Inge Lise Skole Christensen med emnet ”Jesus i Koranen”. Og Gitte Brohus fortalte om Radio Ambassaden.

I 1993 var der arrangeret aftenfest på Stjernevejsskolen med damer. ”Vi tilbereder og serverer middag for vore damer under Emmys vejledning. Og vi lærer at danse Square dance”. - - I dec. 94 aflagde vi besøg i Flensborg Y’s mens Club med Laurits Michaelsen som vært. Og i 94 var der  ”Hjælpeauktion i Letland” ved Helge Brogaard og Arne Jørgensen.

I 1995 havde vi besøg af daværende borgmester Flemming Christensen, Vejle, der havde fået det lidt specielle emne: ”Var Jesus socialist?”. Og da Flemming Christensen jo var kommet til borgmester-magten via borgerlige stemmer fik han spørgsmålet, hvordan han havde det med som socialist at regere på borgerlige stemmer. Og han svarede med et glimt i øjet, at Jesus jo var kommet for at opsøge og frelse de fortabte… Og der blev vild jubel i salen på De Unges Hjem.

Vi hørte i 1999 om ”Sognemedhjælper  - med drama og bevægelse” ved sognemedhjælper Julieanne Mc Millan fra Hedensted Kirke. Og der var rejseskildring fra Viet Nam ved Annelise og Arne Pedersen.

I 2001 hørte vi om Gademission i Vejle ved tømrermester Jens Erik Rasmussen, Båstrup. Og vi havde i 2002 sammen med Lions og Rotary besøg af fhv. folketingsmedlem Lilli Gyldenkilde, som

 bl.a. fortalte om et meget personligt venskab med sin politiske modstander Kirsten Jacobsen fra Dansk Folkeparti.

Ruth Tidemann fortalte i 2005 om ”Mit liv i Hedensted” med minder tilbage fra 40’erne. Og Johan Knudsen fortalte i 2006 om den personlige rejse Hedensted-Esbjerg, tur/ retur med 27 års mellemrum.

Nu afdøde N.K.Knudsen, mangeårigt medlem af Hedensted Y’s mens Club, fortalte i 2012 om alternativ energi og besværlighederne, som følger med. Til stor glæde for os alle fik N.K. inden sin død stor offentlig anerkendelse for sine energimæssige opdagelser.

I 2015 fortalte klubmedlem Knud Erik Jensen med stor viden om Hedensted Kirkes renovering og arkæologiske udgravninger. Et emne, som Knud Erik har interesseret sig meget for gennem mange år i forbindelse med sit arbejde som kirketjener og kirkegårdsgartner. 

Og som det sidste vil jeg nævne en meget spændende aften den 12. april 2016 med Anne, der på en levende og informerende måde fortalte om at være autist og samtidig have en ADHD-diagnose. Det gav indsigt i nogle helt særlige vilkår som menneske….En berigende aften !

Så er der – ikke at forglemme – alle virksomhedsbesøgene. Lidt i flæng kan nævnes Daka – døde dyr og Daka Biodiesel, Lundgaard-Biler, Bøgballe Landbrugsmaskiner, Elkjær Biler, Hornsyld Købmandsgård, Østjysk Våbenhandel og senest Eltronic. Alle sammen fantastiske besøg, som giver et godt indblik i erhvervslivets vilkår, udfordringer og spændende udvikling. Det er en del af Y’s mens dna at følge denne samfundsudvikling.

Og selvfølgelig er der også alle aktiviteterne: Juletræssalg, jazz-koncert på Sognegården, Friluftslivets Dag og ikke at forglemme genoplivningen af Loppemarked. Alt sammen med til at give fællesskab, arbejdsglæde, og penge oven i købet til mange gode formål !

Programmerne gennem de 50 år afspejler – synes jeg – klubbens formål, altså kammeratskab gennem aktiv tjeneste, og at være orienteret i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender. Og som vores tidligere kammerat, nu afdøde Herluf Knudsen tidligere ved flere lejligheder har udtrykt det: Se dig taknemlig tilbage, se dig tillidsfuld omkring og se dig med forventning frem…!

Messernes tid - 1988 - 2004
Hedensted Y’s mens Club afholdt i 16 år en lang række messer i Det Østjyske Idrætscenter, Hedensted.

Det startede med en messe med SERVICE OG INDKØB i foråret 1988.

Det lykkedes klubben med hjælp fra en professionel messearrangør at skabe en rigtig god messe, med egen messeavis, - hvor de besøgende over to dage strømmede til og fik en rigtig hyggelig og god oplevelse.

Forårsmessen var en succes, ingen tvivl om det!  -  Vi kunne måske godt reducere omkostningerne, og derved generere flere penge. 

Samarbejde og fællesskab giver styrke. Den snak du får over et stykke fællesarbejde er hel unik.

Alle var begejstrede og ydede deres til at få nogle gode messedage. Y´s Men´s klubben opnåede stor goodwill hos Handelsforeningen, Det Østjyske Idrætscenter, Hedensted Avis osv. Hvilket bestemt var med til, på trods af sit tunge omkostningsniveau, at hæve betydningen af SERVICE OG INDKØB som klubbens mest givtige pengerejsende aktivitet.

Det var nogle gode år. Et af de største problemer var underholdningen. Hvem kunne trække publikum til og samtidig være til at betale, og samtidig ikke fjerne fokus fra det væsentlige. Nemlig at de besøgende skulle besøge udstillernes stande.

Træerne vokser, som sagt, ikke ind i himlen. I forbindelse med det afsluttende evalueringsmøde ved MESSEN I 1992 gav udstillerne udtryk for, at 2 dages messe simpelt hen var for omkostningstungt for dem.

1992 blev derfor afslutningen på en god tid med forårsmesserne. Samtidigt blev der også sået et lille julemessefrø. En julemesse i tilpas afstand til julehandlens start.

Messeudvalget gik i tænkeboks. Var det muligt at skabe et nyt projekt på grundlag af de erfaringer, vi allerede havde. Messeprojektet udviklede sig, og i 1995 kunne vi indbyde til den første JULEMESSE. En én dags messe i 2 haller.

Opstilling lørdag eftermiddag/aften og messe søndag. ”Søndag” – med tryk på søndag. Kunne vi nu også det? Planlægningen faldt så heldigt ud, at messesøndagen lige netop var søndagen i november med højmesse i Dalby kirke. Så var projektet alligevel nok så spiseligt …

Som sagt tidligere vokser træerne ikke ind i himlen, og i 2004 måtte vi erkende, at tilmeldingen af udstillere var for dårlig. Alle muligheder var afsøgt.

Hvad nu? Beslutningen var måske ikke så vanskelig endda. Vi kunne ikke forsvare en halv messe. Det ville blive en rigtig dårlig reklame, og bestemt ikke det vi stod for. Så hellere aflyse og sige: ”Det var det!” ”Det var spændende og sjovt så længe det varede.”

Vi var og er stadig stolte af vore 12 messer og ikke uden grund.

Vi viste, at vi planlægningsmæssigt var i stand til at magte opgaven.

Vi viste, at vi kunne stå sammen og bakke hinanden op. Alle udførte deres del af opgaven i det store puslespil, så vi var i stand til at udføre en professionel messegennemførelse og afvikling.

Det er styrken i at kunne løfte i flok. Det giver samtidig en fælles referenceramme, en fælles oplevelse, som kun opnås i arbejdsfællesskabet.

Det er en kunst at kunne løfte i flok…..