Retningslinjer for uddeling af økonomisk støtte

Der kan ydes tilskud til:

  • Lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde
  • Internationale og lokale sociale, humanitære arbejder
  • Lederuddannelse i forbindelse med frivilligt kristeligt arbejde
  • Indkøb af nye ting og iværksættelse af tiltag, der kan gøre en forskel på det pågældende sted

Der kan ikke ydes tilskud til:

  • Foreningers og organisationers driftsudgifter
  • Personlige udgifter f.eks. i forbindelse med volontørarbejde og studierejser

 

Ansøgningsfrister:

15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober

 

Ansøgningen stiles til klubbens fondsudvalg v/ sekretær Asger Jensen: asgerj@hafnet.dk

 

Ansøgningens indhold

  • Foreningens, organisationens og/eller ansøgers navn, adresse, e-mail og tlf. nr.
  • Foreningens eller organisationens kontaktperson
  • Oplysninger om foreningens eller organisationens arbejde
  • Oplysninger om baggrunden for ansøgningen
  • Hvad der ansøges til og det ansøgte beløbs størrelse
  • Oplysninger om projektets økonomi
  • Oplysninger om der er ansøgt hos andre donorer
  • Har vedkommende tidligere modtaget bidrag fra Hedensted Y’s Mens Club
  • Oplysninger om kendskab til Hedensted Y’s Mens Club
  • Bankkonto til indsættelse af donationen