Klublivet

Som medlem af klubben deltager man aktivt i et fællesskab.

  • Klubbens medlemmer mødes hver anden tirsdag 18.00 til 20.00
  • Alle medlemmer er med i et udvalg, som mødes uden for klubmøderne
  • Flere udvalg sørger for spændende arrangementer til klubmøderne og festlige sammenkomster
  • Nogle udvalg planlægger og arrangerer hjælpeprojekter
  • Andre udvalg arbejder bl.a. med at udbrede kendskabet til klubben og tage godt imod nye medlemmer
  • Et præsidie vælges til at lede klubben 1 år ad gangen