Retningslinjer for uddeling af økonomisk støtte

Der kan ydes tilskud til:

 • Lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde
 • Internationale og lokale sociale, humanitære arbejder
 • Lederuddannelse i forbindelse med frivilligt kristeligt arbejde
 • Indkøb af nye ting og iværksættelse af tiltag, der kan gøre en forskel på det pågældende sted

Der kan ikke ydes tilskud til:

 • Foreningers og organisationers driftsudgifter
 • Personlige udgifter f.eks. i forbindelse med volontørarbejde og studierejser

 

Ansøgningsfrister:

15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober

 

Ansøgningen stiles til klubbens fondsudvalg v/ formand Jens Peter Jensen: fondsudvalg.hedensted.ysmen@gmail.com 

 

Ansøgningens indhold

 • Foreningens, organisationens og/eller ansøgers navn, adresse, e-mail og tlf. nr.
 • Foreningens eller organisationens kontaktperson
 • Oplysninger om foreningens eller organisationens arbejde
 • Oplysninger om baggrunden for ansøgningen
 • Hvad der ansøges til og det ansøgte beløbs størrelse
 • Oplysninger om projektets økonomi
 • Oplysninger om der er ansøgt hos andre donorer
 • Har vedkommende tidligere modtaget bidrag fra Hedensted Y’s Mens Club
 • Oplysninger om kendskab til Hedensted Y’s Mens Club
 • Bankkonto til indsættelse af donationen