Om Y's Men's Club Hedensted

Klubbens medlemmer er en broget flok - i ordets bedste betydning. Hvis vi som medlemmer lægger vores forskellige baggrunde og erfaringer sammen , så er der tale om en stor bredde. Fælles for klubbens 43 medlemmer er, at vi prioriterer:

  • et klubfællesskab, som er meningsfuldt nu og her
  • mulighed for selv at præge rammerne og indholdet
  • at udveksle meninger og erfaringer samt at få ny viden og indsigt
  • at arbejde med hjælp og støtte til mennesker, der har behov for næstekærlighed og omsorg
  • at have det sjovt sammen i et godt netværk

Klubbens motto er: At vedkende sig den pligt, der følger enhver ret. 

Klubbens formål er

  • At dyrke kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
  • At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, sociale og internationale anliggender.
  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, klubben afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
  • At støtte aktiviteter i den lokale kirke, KFUM &KFUK samt Spejdere og andre lokale, nationale og internationale organisationer, som yder en social og humanitær indsats.
  • At den enkelte Y`s men loyalt støtter målet om at nedbryde skranker mellem mennesker, nationer og folkeslag.

Klubbens formål er at skabe mulighed for at bruge de evner og kræfter som det enkelte medlem har og har særlige interesser for.